Epidemiologie van Clostridium difficile infecties in België: Rapport 2011

Last updated on 22-8-2019 by Anonymous (not verified)

Public Access

Published

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

Dutch

Abstract:

De jongste jaren is in verschillende landen een toename vastgesteld van de incidentie, de ernst en de sterfte tengevolge van Clostridium difficile-infecties (CDI). Het opduiken van een hypervirulente stam, PCR ribotype 027, kan hiertoe hebben bijgedragen. Hoewel in sommige landen, waaronder Duitsland, reeds meerdere jaren vóór het opduiken van deze stam een toename van de incidentie werd beschreven. Recente publicaties suggereren dat de frequentie en de ernst van de gevallen van Clostridium difficile diarree ook zijn toegenomen in de gemeenschap. Dit zowel in populaties m…

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL