Epidemiologie van Clostridium difficile infecties in België: Rapport 2012

Last updated on 22-8-2019 by Anonymous (not verified)

Public Access

Published

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

Dutch

Abstract:

Dit rapport vormt een synthese van de beschikbare gegevens voor de epidemiologie van Clostridium difficile-infecties (CDI) in België: gegevens van de nationale surveillance van CDI in de Belgische ziekenhuizen van 2007 tot 2011, gegevens van de ziekenhuisverblijven van 1999 tot 2009 en gegevens van de overlijdensregisters van 1998 tot 2009. De verschillende bronnen bevestigen de aanzienlijke toename van de incidentie van CDI-gevallen in ziekenhuizen en de sterfte door CDI in het laatste decennium alsook de stabilisatie van de incidentie op een hoog niveau sinds 2007 en de sterke …

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL