Epidemiologische surveillance van difterie: Toxinogene corynebacteria - 2017

Last updated on 10-1-2020 by Chloé Wyndham Thomas

Public Access

Published

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

Dutch

SCIENSANO

Abstract:

In 2017 werden 3 gevallen gemeld van difterie veroorzaakt door toxinogene stammen van Corynebacterium (twee van Corynebacterium diphtheriae et één van C. ulcerans). Dankzij een hoge vaccinatiegraad in alle regio’s van België, is difterie tot heden een zeldzame ziekte geworden in ons land. Desondanks is difterie een medische urgentie en een urgentie in de volksgezondheid en ieder verdacht geval van difterie moet zo snel mogelijk gemeld worden aan de artsen infectieziektebestrijding zodat alle nodige maatregelen kunnen worden getroffen.

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL