Epidemiologische surveillance van poliomyelitis. Poliovirus & niet-polio enterovirussen 2019-2021

Last updated on 28-8-2023 by Kimberley Hansford

Public Access

Published

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

Dutch

SCIENSANO

Keywords

Abstract:

In België zijn er sinds 1999 geen poliogevallen meer gemeld. Er werden 3 gevallen van acute slappe verlamming gemeld in 2019, 0 in 2020 en 2 in 2021. België maakt volgens de WGO deel uit van de landen met een intermediair overdrachtsrisico van polio. De vaccinatiegraad blijft hoog (97,6%, 3 doses) maar er bestaan nog kwetsbare bevolkingsgroepen die een risico lopen. De huidige surveillancesystemen vereisen meer participatie van gezondheidswerkers om de dekking van de surveillancesystemen te verbeteren. De surveillance van afvalwater kan de bestaande surveillancesystemen aanvull…

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL