Epidemiologische surveillance van shigatoxineproducerende Escherichia coli (STEC), 2019-2020

Last updated on 10-6-2021 by Stéphanie Jacquinet

Public Access

Published

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

Dutch

SCIENSANO

Keywords

Abstract:

Sinds de oprichting van het NRC in 2011 is het jaarlijks aantal gevallen van STEC in België stabiel gebleven. Het schommelt rond de 0,9/100 000 inwoners. In geen enkel gewest is er een stabiele tendens vastgesteld. In 2019 en 2020 zijn er respectievelijk 130 en 84 gevallen gediagnosticeerd. In 2020 diagnosticeerde het NRC minder gevallen van STEC. Dit is waarschijnlijk toe te schrijven aan de COVID-19-epidemie, die een daling van het aantal verstuurde stammen naar de NRC tot gevolg had, met name tussen maart en juni 2020. De meest getroffen leeftijdsgroep in 2019 en 2020 was die van …

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL