Het Kankerplan: Stand van Zaken Maart 2009

Last updated on 3-10-2023 by Marie Malingreau

Public Access

Published

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

Dutch

Translation also available in:

SCIENSANO

Article written during project(s) : 

Abstract:

INTRODUCTIE Hierna vindt u een stand van zaken van de 32 initiatieven van het Kankerplan 2008- 2010 tot op datum van 2 maart 2009. Wij willen hierbij zo transparant mogelijk tewerk gaan. Daarom hernemen we voor elke maatregel telkens eerst het “Initiatief” zoals het werd beschreven in het Kankerplan van 10 maart 2008. In het volgende deel “Realisatie” krijgt u een stand van zaken van wat er werd gerealiseerd. Ik wens u veel leesplezier, Laurette Onkelinx

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL