IKED-Voet: implementatie van een kwaliteitsbevorderend initiatief in de Belgische diabetische voetklinieken

Last updated on 22-8-2019 by Anonymous (not verified)

Public Access

Published

Non-peer reviewed scientific publication

Dutch

SCIENSANO

Keywords

Abstract:

Diabetische voetwonden zijn een vaak voorkomende complicatie van diabetes. Tot 25% van de diabetespatiënten krijgt te maken met (terugkerende) voetwonden. De impact op de levenskwaliteit en de kosten voor de maatschappij zijn hoog (1).Terwijl het uitvoeren van een voetonderzoek een gebruikelijke kwaliteitsindicator is wat betreft preventie van nieuwe diabetische voetwonden, is er geen consensus over indicatoren wat betreft de behandeling van bestaande voetwonden in gespecialiseerde diabetische voetklinieken. De resultaten van Eurodiale, een prospectieve studie omtrent de behandeling en uitk…

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL