Incidentie van en risicofactoren voor urineweginfecties bij geïnstitutionaliseerde en niet-geïnstitutionaliseerde ouderen

Last updated on 22-8-2019 by Anonymous (not verified)

Abstract:

Context: Urineweginfecties (UWI) bij ouderen vormen een frequent probleem en vertegenwoordigen een hoog percentage van infecties waarvoor antibiotica voorgeschreven worden. Gebrek aan goed onderbouwde diagnostische en therapeutische richtlijnen verklaren dit probleem. Kennis van de epidemiologie draagt bij tot een optimaal diagnostisch proces en een betere indicatiestelling voor het voorschrijven van antibiotica. Een recent uitgevoerde literatuurstudie toonde aan dat verschillende risicofactoren, inclusief comorbiede aandoeningen, in verband worden gebracht met de hoge incidentie/prevale…

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL