Nationaal onderzoeksnetwerk in de eerstelijnsgezondheidszorg. Een evaluatie van de privacybescherming.

Last updated on 23-8-2019 by Anonymous (not verified)

Peer reviewed scientific article

SCIENSANO

Abstract:

De laatste tien jaar zijn in België meerdere specifieke onderzoeksnetwerken, permanent of tijdelijk, gelanceerd. In dit onderzoeksrapport wordt een generiek model van gegevensstroom voor een onderzoeksnetwerk beschreven en getoetst aan het nationale privacysysteem.

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL