Jonger dan 65 jaar? Pas ook je gedrag aan tijdens pieken van luchtvervuiling

Published on: 
Thursday, June 28, 2018
Last updated on 2-5-2019 by Admin Drupal

In de zomer verhoogt blootstelling aan luchtvervuiling het risico op sterfte door ademhalings- of hart- en vaatziekten, zo blijkt uit onderzoek van Sciensano. Ook 25-64 jarigen zijn kwetsbaar, vooral na een stijging van ozonconcentraties. Preventieadviezen gelden daarom niet alleen voor 65-plussers en kinderen, en kunnen best ook gevolgd worden door <65-jarigen, vooral als zij de komende dagen intensieve buitenactiviteiten plannen.

Contact person(s): 

QR code

QR code for this page URL