Meer dan 1 persoon op 10 lijdt aan een psychische stoornis

Published on: 
Tuesday, January 28, 2020
Last updated on 29-1-2020 by Daisy Tysmans

Sciensano publiceert vandaag het 5de rapport van de Gezondheidsenquête 2018 over welzijn en de geestelijke gezondheidstoestand van de bevolking in België. Uit deze enquête blijkt dat 1 op 5 zeer tevreden is met zijn leven en dat ⅔de van de ondervraagden een goed niveau van psychologisch welzijn heeft. Maar ongeveer 1 op de 10 volwassenen lijdt aan een psychische stoornis zoals angst of depressie. Bij kinderen en jongeren van 2 tot 18 jaar heeft ongeveer 1 op 10 een psychisch of gedragsprobleem dat professionele ondersteuning vereist.

Contact person(s): 

QR code

QR code for this page URL