National Reference Center (NRC) for Shiga-toxine producing E. coli (STEC)

ALGEMENE BESCHOUWINGEN BETREFFENDE DE DIAGNOSE VAN STEC INFECTIES

Shiga toxineproducerende E. coli (STEC) zijn een belangrijke oorzaak van gastro-intestinale infecties wereldwijd. STEC infectie geeft meestal aanleiding tot milde tot bloederige diarree, maar kan soms overgaan in het levensbedreigende hemolytisch uremisch syndroom (HUS).

De diagnose van STEC infecties is vooral belangrijk voor de tijdige detectie van uitbraken.  Het RIZIV voorziet terugbetaling voor het opsporen van het meest voorkomende STEC serotype O157:H7/H- onder bepaalde voorwaarden. De activiteiten van het NRC beperken zich echter niet tot het detecteren van dit serotype alleen.

Om uitbraken vroeg te detecteren is het belangrijk om in elk geval van het hemolytisch uremisch syndroom (HUS) stoelgangstalen naar het referentielaboratorium te verzenden, ook indien O157 lokaal wordt opgespoord (menginfecties zijn ook mogelijk). Deze gevallen functioneren dan als “top van de ijsberg” in de surveillance en de vroegtijdige detectie van uitbraken, wat kan leiden tot identificatie en eliminatie van een infectiebron.

Noot over de benaming van deze micro-organismen:

Gedurende jaren heeft het NRC de voorkeur gegeven aan de benaming “verocytotoxine” voor het toxine en “enterohemorrhagische E. coli” voor het micro-organisme. Hoewel deze benamingen aanvaard blijven, ziet men in de literatuur meer en meer een neiging om zich te beperken tot “Shiga toxine” en “Shiga toxine-producerende E. coli (STEC)”, die vanaf nu door het NRC uitsluitend zullen worden gehanteerd.

Helpful links:

At the bottom of this page, you can find the NRC reports.

You can consult the accompanying epidemiological surveillance reports at: Health topic Pathogenic E. coli

Responsible laboratories

Coordinator

QR code

QR code for this page URL