National Reference Center (NRC) for Streptococcus pyogenes and other beta-hemolytic Stretococci non-group B (invasive)

Algemene informatie

Alle testen uitgevoerd in het kader van het Nationaal Referentiecentrum voor Invasieve Β-hemolytische streptokokken niet behorend tot groep Bvallen onder de activiteiten van het Nationaal Referentiecentrum en niet onder de RIZIV nomenclatuur.
 
Onderstaande testen worden routinematig uitgevoerd op elke invasieve stam:
  • Bevestiging identificatie
  • Emm-typering exc. S. equi en S. canis
 Onderstaande testen worden enkel op specifieke aanvraag uitgevoerd op invasieve stammen:
  • PCR macrolide en tetracycline resistentiegenen indien fenotypische indicatie
  • Detectie van virulentiegenen (superantigenen, enkel S. pyogenes)
  • WGS-MLST
Alle bovenstaande testen worden ook uitgevoerd op aanvraag op niet-invasieve stammen mits een motivatie wordt toegevoegd.

Belangrijk bericht (13/04/2017)

Sinds december 2016 is er een toename van het aantal invasieve S. pyogenes gevallen in België.
Ondanks het feit dat er geen verplichting is om isolaten door te sturen naar het NRC, is er, gezien de actuele situatie, een aanbeveling om elk invasief isolaat door te sturen naar het NRC voor M-genotypering.
Voor meer informatie, volg deze link.

Werking NRC

Responsible laboratories

Coordinator

QR code

QR code for this page URL