Primary tabs

2013
Cardiovascular risk factors and complications associated with albuminuria and impaired renal function in insulin-treated diabetes., Doggen, Kris, Nobels Frank, Scheen André J., Van Crombrugge Paul, Van Casteren Viviane, and Mathieu Chantal , J Diabetes Complications, 2013 Jul-Aug, Volume 27, Issue 4, p.370-5, (2013)
IKED-Voet: implementatie van een kwaliteitsbevorderend initiatief in de Belgische diabetische voetklinieken, Doggen, Kris, Van Acker Kristien, Beele Hilde, Dumont Isabelle, Félix Patricia, Lauwers Patrick, Lavens Astrid, Matricali Giovanni, Randon Caren, Weber Eric, et al. , Vlaams tijdschrift voor Diabetologie, 0/0/2013, Volume 2013, Issue 2, (2013)
Initiatief voor kwaliteitsbevordering en epidemiologie bij kinderen en adolescenten met diabetes (IKEKAD) - Resultaten 2011., Doggen, Kris, and Van Casteren Viviane , 0/0/2013, Brussel, p.44, (2013)
Initiatief voor kwaliteitsbevordering en epidemiologie bij multidisciplinaire diabetes voetklinieken (IKED-Voet) - Resultaten 2011, Doggen, Kris, Deweer Sophie, Dumont Isabelle, Heureux Mercedes, Lauwers Patrick, Lavens Astrid, Matricali Giovanni, Nobels Frank, Randon Caren, Van Acker Kristien, et al. , 09/2013, Brussel, België, p.60, (2013)
Initiative pour la promotion de la qualité et epidémiologie chez les enfants et les adolescents atteints du diabète sucré (IPQE-EAD) - Résultats 2011., Doggen, Kris, and Van Casteren Viviane , 0/0/2013, Bruxelles, p.44, (2013)
Initiative pour la promotion de la qualité et epidémiologie dans les cliniques multidisciplinaires du pied diabétique (IPQED-Pied) - Résultats 2011, Doggen, Kris, Deweer Sophie, Dumont Isabelle, Heureux Mercedes, Lauwers Patrick, Lavens Astrid, Matricali Giovanni, Nobels Frank, Randon Caren, Van Acker Kristien, et al. , 9/2013, Bruxelles, Belgique, p.60, (2013)
Quality of care of people with type 2 diabetes in eight European countries: findings from the Guideline Adherence to Enhance Care (GUIDANCE) study., Stone, M.A., Charpentier G., Doggen Kris, Kuss O., Lindblad U., Kellner C., Nolan J., Pazderska A., Rutten G., Trento M., et al. , Diabetes Care, 0/9/2013, Volume 39, Issue 9, Number 2638, p.2628 - 2638, (2013)
Zorgkwaliteit bij type 2 diabetici behandeld in de eerste lijn: resultaten uit de GUIDANCE-studie, Doggen, Kris, Lavens Astrid, and Van Casteren Viviane , Vlaams tijdschrift voor Diabetologie, 2013, Volume 2013, Issue 2, (2013)

QR code

QR code for this page URL