Search results - 50 results

Epidemiologische surveillance van shigatoxineproducerende Escherichia coli (STEC), 2019-2020

van het aantal verstuurde stammen naar de NRC tot gevolg had, met name tussen maart en juni 2020. De meest getroffen leeftijdsgroep in 2019 en 2020 was die van kinderen jonger dan 5 jaar. Het ...

Epidemiologische surveillance van invasieve meningokokkeninfecties- 2020

Abstract: Het aantal gevallen bevestigd door het NRC blijft sinds 2008 stabiel en schommelt rond een honderdtal gevallen per jaar. In 2020 zijn er 55 gevallen geteld, wat overeenstemt met 0,48 bevestigde ...

Epidemiologische surveillance van invasieve meningokokkeninfecties- 2019

(2021) Abstract: Het aantal gevallen bevestigd door het NRC blijft sinds 2008 stabiel en schommelt rond een honderdtal gevallen per jaar. In 2019 zijn er 107 gevallen geteld, wat overeenstemt met 0,93 ...

Epidemiologische surveillance van mazelen. Morbillivirus- Jaarrapport 2019

leeftijdsspecifieke incidentie is het hoogst bij kinderen jonger dan 1 jaar en bedraagt 53,5/100.000 inwoners, gevolgd door 16,3/100.000 in de groep kinderen van 1-4 jaar. Bij volwassenen ligt de hoogste geschatte ...

De TDI-registratie in België, Jaarlijks rapport, Registratiejaar 2019.

van legale en illegale substanties in België. Deze gegevens worden reeds 9 jaar verzameld en de indicator vormt een zeer rijke bron van informatie om de evolutie van problematisch drugsgebruik in ons ...

Epidemiologische surveillance van invasieve infecties met Haemophilus influenzae- 2018

2017 en 79 in 2016). Het hoogste aantal gevallen werd gemeld bij personen ouder dan 65 jaar (51,3%). Daar waar in 1992 79% (105/133) van de gevallen werden waargenomen bij kinderen jonger dan vijf jaar ...

Epidemiologische surveillance van invasieve meningokokkeninfecties- data 2019

(2020) Abstract: Het aantal gevallen bevestigd door het NRC blijft sinds 2008 stabiel en schommelt rond een honderdtal gevallen per jaar. In 2019 zijn er 107 gevallen geteld, wat overeenstemt met 0,93 ...

Epidemiologische surveillance van hepatitis B- 2018

(2017, n=1650 2016, n=1662). Acute HBV-infecties komen het vaakst voor in de leeftijdsgroep 25-44 jaar: 53% van de nieuwe diagnoses geregistreerd door het netwerk van peillaboratoria waren in deze ...

Milieumonitoring van poliovirussen in België- Haalbaarheidsstudie

in een vierjarig project, met jaarlijkse herbeoordeling. De jaarlijkse kost voor het monitoringsproject is geschat tussen 143 000€ en 166 500€ voor de periode van 4 jaar, naargelang het gekozen ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport 2019- Data 2018

rapport omvat de resultaten van de vijfde verzameling van gegevens (gegevens in 2019 verzameld met betrekking op het jaar 2018). 2. Methodologie De set ZHH kwaliteitsindicatoren werd voor het referentiejaar ...

QR code

QR code for this page URL