Search results - 9 results

Septicemieën geassocieerd aan een centraal veneuze katheter in de Belgische ziekenhuizen: surveillancegegevens 2000- 2014

http://www.nosoinfo.be/nosoinfos/septicemieen-geassocieerd-aan-een-centraal-vene... File:  Version:  Published Full text access:  Public Access Full text language:  Dutch Category:  A5 FOS Classification:  3.02 Clinical medicine ...

Geïmporteerde carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae: de Belgische context

i n f o, Volume XIX, Issue Nummer 2 (2014) Keywords: 2012 AAN België Belgische carbapenemase Context CPE de EN Enterobacteriaceae Hand IS land MEN risico Surveillance Type Abstract: Aan de hand van de ...

Veiligheid vaccins- Verregaande controle

Keywords: AAN België de EN kwaliteit vaccin Abstract: Anders dan gewone medicamenten worden vaccins lot per lot gecontroleerd voor ze op de markt worden gebracht en dit onafhankelijk van de producent. De ...

Een cluster van invasieve meningokokkeninfectie 34045

Publication Type: Peer reviewed scientific article Authors: A. Forier; Sophie Bertrand; Naranjo,M. Source: Infectieziektebulletin, Volume 3 (2014) Keywords: AAN België chemoprophylaxis. Cluster ...

Een uitbraak van tinea capitis in een lagere school in de provincie Antwerpen, een uitdaging voor preventive en behandeling

behandeling vereist. In mei 2013 meldde een arts van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding verschillende gevallen van tinea capitis bij scholieren van een lagere school aan de dienst Infectieziektebestrijding ...

Migratie van foto-initiatoren uit kartonverpakkingen.

material foto-initiatoren Migration Tenax Abstract: Foto-initiatoren & migratie Mengsels van foto-initiatoren worden vaak toegevoegd aan UV-inkten, gebruikt voor de bedrukking van kartonverpakkingen ...

Nationaal onderzoeksnetwerk in de eerstelijnsgezondheidszorg. Een evaluatie van de privacybescherming.

Issue 1, Number 45, p.43- 45 (2013) Keywords: * AAN België de EN MODEL Abstract: De laatste tien jaar zijn in België meerdere specifieke onderzoeksnetwerken, permanent of tijdelijk, gelanceerd. In dit ...

Zorgkwaliteit bij type 2 diabetici behandeld in de eerste lijn: resultaten uit de GUIDANCE-studie

Abstract: Wetenschappelijke richtlijnen en aanbevelingen ondersteunen gezond-heidswerkers bij het verlenen van kwaliteitsvolle zorg aan patiënten met type 2 diabetes (T2D). Een aantal factoren belemmert ...

Epidemiologie van windpokken en zona vastgesteld door huisartsen: 2006-2010

AAN de EN IS zona Abstract: In het kader van nieuwe ontwikkelingen op het vlak van vaccinatie werd de epidemiologie van windpokken (varicella) en zona (herpes zoster) onderzocht. Via de ...

QR code

QR code for this page URL