Search results - 8 results

Aanbevelingen betreffende de blootstelling van de bevolking aan verlichtingssystemen met LED-technologie

Publication Type: Popular-science publication (vulgarising publication) Authors: De Ridder,M.; Passchier, W.; Pirard,W.; Stockbroeckx,B.; Vanderstraeten,J.; Luc Verschaeve Source: (2016) Keywords: blootstelling de electromagnetische straling fotobiologie ...

Geïmporteerde carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae: de Belgische context

i n f o, Volume XIX, Issue Nummer 2 (2014) Keywords: 2012 AAN België Belgische carbapenemase Context CPE de EN Enterobacteriaceae Hand IS land MEN risico Surveillance Type Abstract: Aan de hand van de ...

110 jaar werken aan een langer gezond leven- Een terugblik op de geschiedenis van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid

voor het instituut inzetten. Velen doen dat vandaag. Anderen zullen dat morgen doen. Nog anderen deden dat gisteren en legden zo de fundamenten waarop ons instituut vandaag bouwt. Aan hen is dit ...

Een cluster van invasieve meningokokkeninfectie 34045

Publication Type: Peer reviewed scientific article Authors: A. Forier; Sophie Bertrand; Naranjo,M. Source: Infectieziektebulletin, Volume 3 (2014) Keywords: AAN België chemoprophylaxis. Cluster ...

Een uitbraak van tinea capitis in een lagere school in de provincie Antwerpen, een uitdaging voor preventive en behandeling

behandeling vereist. In mei 2013 meldde een arts van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding verschillende gevallen van tinea capitis bij scholieren van een lagere school aan de dienst Infectieziektebestrijding ...

Deelnemers aan blootstellingsonderzoek Wetteren hoeven geen factuur te vrezen

Publication Type: Popular-science publication (vulgarising publication) Authors: Joris Van Loco Source: (2013) Keywords: AAN blootstelling Wetteren Service:  Risico- en gezondheidsimpactevaluatie ...

Nationaal onderzoeksnetwerk in de eerstelijnsgezondheidszorg. Een evaluatie van de privacybescherming.

Issue 1, Number 45, p.43- 45 (2013) Keywords: * AAN België de EN MODEL Abstract: De laatste tien jaar zijn in België meerdere specifieke onderzoeksnetwerken, permanent of tijdelijk, gelanceerd. In dit ...

Epidemiologie van windpokken en zona vastgesteld door huisartsen: 2006-2010

AAN de EN IS zona Abstract: In het kader van nieuwe ontwikkelingen op het vlak van vaccinatie werd de epidemiologie van windpokken (varicella) en zona (herpes zoster) onderzocht. Via de ...

QR code

QR code for this page URL