Search results - 8 results

Geïmporteerde carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae: de Belgische context

i n f o, Volume XIX, Issue Nummer 2 (2014) Keywords: 2012 AAN België Belgische carbapenemase Context CPE de EN Enterobacteriaceae Hand IS land MEN risico Surveillance Type Abstract: Aan de hand van de ...

Een cluster van invasieve meningokokkeninfectie 34045

Publication Type: Peer reviewed scientific article Authors: A. Forier; Sophie Bertrand; Naranjo,M. Source: Infectieziektebulletin, Volume 3 (2014) Keywords: AAN België chemoprophylaxis. Cluster ...

Een uitbraak van tinea capitis in een lagere school in de provincie Antwerpen, een uitdaging voor preventive en behandeling

behandeling vereist. In mei 2013 meldde een arts van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding verschillende gevallen van tinea capitis bij scholieren van een lagere school aan de dienst Infectieziektebestrijding ...

Presentatie van een studie over de blootstelling van de Belgische bevolking aan levensmiddelen additieven: tier 2 aanpak

Gezondheidsraad, Brussel (2014) Keywords: AAN Belgische blootstelling de EN gezondheid Health Topics:  Food consumption and food safety Consommation et sécurité alimentaires Voedselconsumptie en –veiligheid ...

Emerging contaminants in the food chain: health risks and new challenges being faced- mycotoxines, endocrine disruptors, nanoparticles, heavey metals, pesticides, additives, veterinary drugs...

l'authentification des produits agricoles et alimentaires, Issue aan te vullen (2013) Keywords: challenge contaminant contaminants de DRUG drugs endocrine disruptor food Food Chain health métal pesticide Pesticides ...

Koppeling van gegevens van de ziekteverzekering aan gezondheidsenquêtegegevens in België: methodologie en uitvoering

Survey-Onderzoek, Issue NA, Rotterdam (2013) Keywords: 2008 AAN België Case data de doelstellingen EN gebruik geneesmiddelen gezondheid gezondheidsenquête health care consumption Health consumption Health ...

Nationaal onderzoeksnetwerk in de eerstelijnsgezondheidszorg. Een evaluatie van de privacybescherming.

Issue 1, Number 45, p.43- 45 (2013) Keywords: * AAN België de EN MODEL Abstract: De laatste tien jaar zijn in België meerdere specifieke onderzoeksnetwerken, permanent of tijdelijk, gelanceerd. In dit ...

Epidemiologie van windpokken en zona vastgesteld door huisartsen: 2006-2010

AAN de EN IS zona Abstract: In het kader van nieuwe ontwikkelingen op het vlak van vaccinatie werd de epidemiologie van windpokken (varicella) en zona (herpes zoster) onderzocht. Via de ...

QR code

QR code for this page URL