Search results - 5 results

Voedselvergiftigingen in Belgie- Jaaroverzicht 2018

het laboratorium. Restaurants waren in 55.2% van de uitbraken de plaats van blootstelling aan een besmet voedingsmiddel. Health Topics:  Food-borne illness Voedseltoxi-infecties (toxi-)infection alimentaire (TIA) ...

Zorg aan het levenseinde in het Vlaamse Gewest in de periode 2005-2014

D/2016/2505/12 Keywords: België end of life care palliatieve Vlaanderen Zorg aan het levenseinde Abstract: Rapport ten behoeve van het Agentschap Zorg en Gezondheid Health Topics:  Health and disease monitoring ...

Een uitbraak van tinea capitis in een lagere school in de provincie Antwerpen, een uitdaging voor preventive en behandeling

behandeling vereist. In mei 2013 meldde een arts van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding verschillende gevallen van tinea capitis bij scholieren van een lagere school aan de dienst Infectieziektebestrijding ...

Belgisch register van neuromusculaire aandoeningen, jaarverslag 2016

domein van de neuromusculaire aandoeningen, het ondersteunen en bevorderen van de kwaliteit van zorg in de neuromusculaire referentiecentra (NMRC), het verstrekken van informatie aan ...

Belgisch register van neuromusculaire aandoeningen, jaarverslag 2015

op het gebied van neuromusculaire aandoeningen te vergemakkelijken, de kwaliteit van de zorg in de neuromusculaire referentiecentra (NMRC) te verbeteren, informatie te verstrekken aan de ...

QR code

QR code for this page URL