Search results - 7 results

Epidemiologische surveillance van kinkhoest. Bordetella pertussis- 2019

kende België een stijging in het aantal gevallen van kinkhoest. Vanaf 2018 waren de aantallen opnieuw aan het dalen. Ook in 2019 zette die trend zich verder, behalve in Brussel, waar in 2019 opnieuw een ...

Epidemiologische surveillance van kinkhoest. Bordetella pertussis- 2020

kende België een stijging in het aantal gevallen van kinkhoest. Vanaf 2018 waren de aantallen opnieuw aan het dalen, hoewel in 2019 wel nog een stijging in het aantal pertussisgevallen werd waargenomen in ...

Voedselvergiftigingen in Belgie- Jaaroverzicht 2018

het laboratorium. Restaurants waren in 55.2% van de uitbraken de plaats van blootstelling aan een besmet voedingsmiddel. Health Topics:  Food-borne illness Voedseltoxi-infecties (toxi-)infection alimentaire (TIA) ...

Zorg aan het levenseinde in het Vlaamse Gewest in de periode 2005-2014

Number: D/2016/2505/12 Keywords: België end of life care palliatieve Vlaanderen Zorg aan het levenseinde Abstract: Rapport ten behoeve van het Agentschap Zorg en Gezondheid Health Topics:  Health and ...

Een uitbraak van tinea capitis in een lagere school in de provincie Antwerpen, een uitdaging voor preventive en behandeling

behandeling vereist. In mei 2013 meldde een arts van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding verschillende gevallen van tinea capitis bij scholieren van een lagere school aan de dienst Infectieziektebestrijding ...

Belgisch register van neuromusculaire aandoeningen, jaarverslag 2016

domein van de neuromusculaire aandoeningen, het ondersteunen en bevorderen van de kwaliteit van zorg in de neuromusculaire referentiecentra (NMRC), het verstrekken van informatie aan ...

Belgisch register van neuromusculaire aandoeningen, jaarverslag 2015

op het gebied van neuromusculaire aandoeningen te vergemakkelijken, de kwaliteit van de zorg in de neuromusculaire referentiecentra (NMRC) te verbeteren, informatie te verstrekken aan de ...

QR code

QR code for this page URL