Did you mean
matrices sans

Search results - 6 results

Nationale prevalentiestudie van dragerschap van resistente bacteriën bij bewoners van woonzorgcentra in België in 2015: eindrapport- juli 2016

Publication Type: Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph Authors: Beatrice Jans; Katrien Latour; Boudewijn Catry; Argudin, M.; Deplano,A.; Dodémont, M; Nonhoff,C.; Roisin, S; ...

Etude nationale de prévalence du portage de germes résistants aux antibiotiques en maison de repos et de soins (MRS) en Belgique en 2015: Rapport final- juillet 2016

Publication Type: Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph Authors: Beatrice Jans; Katrien Latour; Boudewijn Catry; Argudin, M.; Deplano,A.; Dodémont, M; Nonhoff,C.; Roisin, S; ...

Surveillance van antibioticaresistente bacteriën in Belgische ziekenhuizen: Jaarrapport 2014

Publication Type: Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph Authors: Beatrice Jans; Glupczynski, Y; Goossens,H.; Denis, O Source: WIV-ISP, Brussels, Belgium, p.97 (2015) ...

Zorggerelateerde infecties en antimicrobieel gebruik in Belgische woonzorgcentra: resultaten van de HALT prevalentiestudie 2010

Publication Type: Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph Authors: Katrien Latour; Beatrice Jans Source: WIV-ISP, Brussels, Belgium, p.33 (2012) Accession Number: ...

QR code

QR code for this page URL