Did you mean
belgian

Search results - 194 results

Epidemiologie van aids en hiv-infectie in België. Toestand op 31 december 2020.

Publication Type: Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph Authors: Deblonde, Jessika; De Rouck, Maarten; Montourcy, Marion; Serrien, Ben; Van Beckhoven, Dominique Source: Sciensano, Belgium, Brussels, p.80 (2021) Accession Number: D ...

Surveillance van de mortaliteit in België, Vlaanderen, Wallonië en Brussel in de winter van 2018-2019. Be-MOMO The Belgian Mortality Monitoring.

Publication Type: Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph Authors: N. Bustos Sierra; S. Fierens; N. Bossuyt; Toon Braeye Source: Sciensano, Brussel, België, p.58 (2021) ...

Epidemiologische surveillance van shigatoxineproducerende Escherichia coli (STEC), 2019-2020

het NRC in 2011 is het jaarlijks aantal gevallen van STEC in België stabiel gebleven. Het schommelt rond de 0,9/100 000 inwoners. In geen enkel gewest is er een stabiele tendens vastgesteld. In 2019 en ...

Epidemiologische surveillance van invasieve meningokokkeninfecties- 2020

totaal, werden 63 gevallen van invasieve meningokokkeninfecties gemeld aan de diensten belast met de meldingsplicht in België. Vooral kinderen jonger dan 5 jaar zijn door de ziekte getroffen en in het ...

Samenvattend Rapport COVID-19 Vaccinatie Bereidheid bij Huisartsen

GENERAL PRACTITIONER; COVID-19; vaccination; vaccinatiebereidheid; attitude; Abstract: Huisartsen spelen een cruciale rol in het beheersen van de COVID-19 epidemie in België. In 2021 zijn en worden ze ...

The European men who have sex with men internet survey (EMIS) 2017- Resultaten voor België

Publication Type: Scientific book or chapter Authors: Vanden Berghe, Wim; Deblonde, Jessika; Detandt, Sandrine; Pezeril, Charlotte; Sergeant, Mark; Barris, Stephen Source: Sciensano/Observatoire du sida et des sexualités (ULB), Brussels (2021) Keywords: E ...

Epidemiologische surveillance van mazelen. Morbillivirus- Jaarrapport 2019

miljoen inwoners. •  Voor 2018 kreeg België voor het eerst de status “interrupted endemic transmission” van de WGO omdat geen enkele transmissieketen van het virus langer dan 12 maanden duurde. Transmissieketens ...

De TDI-registratie in België, Jaarlijks rapport, Registratiejaar 2019.

van legale en illegale substanties in België. Deze gegevens worden reeds 9 jaar verzameld en de indicator vormt een zeer rijke bron van informatie om de evolutie van problematisch drugsgebruik in ons ...

Acrylamidegehaltes onder de loep onderzoek naar ongewenste stof in levensmiddelen

niet duidelijk was hoe hoog het gehalte acrylamide was. Dit onderzoek, dat gefinancierd werd door de Federale Overheid Dienst Volksgezondheid in België, helpt om op Europees niveau de risicobeperkende maatregelen ...

QR code

QR code for this page URL