Search results - 1 result

Bepaling van spoorelementen in diverse matrices met spectrometische technieken.

Publication Type: Dissertation Authors: Régis Nkenda; Nadia Waegeneers; Ann Ruttens Source: Erasmus Hogeschool, Brussel, Belgium. (2020) Abstract: Background Trace elements are elements present in ...

QR code

QR code for this page URL