Search results - 13 results

Voedselvergiftigingen in België- jaaroverzicht 2019

minstens 41 zieken. Andere geïdentificeerde kiemen zijn Clostridium perfringens, Listeria monocytogenes, Campylobacter, Bacillus cereus en pathogene Escherichia coli O157. Biogene aminen zoals histamine ...

Toxi-infections alimentaires en Belgique- Rapport annuel 2019

monocytogenes, Campylobacter, Bacillus cereus et les souches pathogènes d’ Escherichia coli O157 font parties des autres germes identifiés. Des amines biogènes telles que l’histamine ont déclenché un foyer ...

Voedselvergiftigingen in Belgie en Vlaanderen- Jaaroverzicht 2019

minstens 41 zieken. Andere geïdentificeerde kiemen zijn Clostridium perfringens, Listeria monocytogenes, Campylobacter, Bacillus cereus en pathogene Escherichia coli O157. Biogene aminen zoals histamine ...

Voedselvergiftigingen in Belgie- Jaaroverzicht 2018

en veroorzaakte daarbij minstens 546 zieke kinderen. Andere geïdentificeerde kiemen zijn Campylobacter en pathogene E. coli O157. Biogene aminen zoals histamine en tyraminen veroorzaakten elk één ...

Voedselvergiftigingen in België en in Vlaanderen 2018

scholen en veroorzaakte daarbij minstens 546 zieke kinderen. Andere geïdentificeerde kiemen zijn Campylobacter en pathogene E. coli O157. Biogene aminen zoals histamine en tyraminen veroorzaakten elk één ...

Voedselvergiftigingen in België- Jaaroverzicht 2017

NRL- VTI. In totaal werden minstens 1409 personen ziek en werden 49 personen gehospitaliseerd. Campylobacter was het meest gerapporteerde agens als oorzaak van een uitbraak in 2017. Norovirus en ...

Toxi-infections alimentaires en Belgique- Rapport annuel 2017

Au total, au moins 1409 personnes sont tombées malades et 49 personnes ont été hospitalisées. Campylobacter était l’agent le plus souvent rapporté comme étant à l’origine d’un foyer de toxi-infection ...

Comparative genomics of quinolone-resistant and susceptible Campylobacter jejuni of poultry origin from major poultry producing European countries (GENCAMP)

Campylobacter Europe Genomics Poultry quinolone resistance Abstract: A total of 502 Campylobacter jejuni isolates from poultry in 12 different European countries (10 of them the largest poultry production ...

Antimicrobiële resistentie bij commensale E. coli, Campylobacter spp. en Salmonella spp. geïsoleerd uit karkassen, vlees van gevogelte, runds-en varkensvlees. Verslag 2015

Directeur-generaal | J. Wytsmanstraat 14 | 1050 Brussel, Brussels, Belgium, p.30 (2016) Accession Number: D/2016/2505/07 7/04/2016 Keywords: Antimicrobiële resistentie Campylobacter E. coli Salmonella Manuscript ...

Antimicrobiële resistentie bij commensale E. coli

p.36 (2015) ISBN: D/2015/2505/55 Keywords: Campylobacter e EN Salmonella Service:  Foodborne pathogens Pathogènes alimentaires Voedselpathogenen ...

QR code

QR code for this page URL