Search results - 133 results

Prevalence of anti-SARS-CoV-2 antibodies in the general population in Belgium: Results of the second data collection (28/09/21-23/02/22)

2 (27/09-24/10) the percentage of adults (18 years or older) with anti- SARS-CoV-2 antibodies has increased from 69.5% to 90.4%. This substantial increase is in line with the intensive vaccination campaign during ...

Praktijkrichtlijn voor het opzetten van een kwaliteitssysteem in de erkende laboratoria voor pathologische anatomie werkzaam binnen het kader van het Erkenningsbesluit

terugbetaalde onderzoeken (verstrekkingen) verricht in een laboratorium voor pathologische anatomie, werkzaam binnen het kader van het Erkenningsbesluit pathologische anatomie. Een kwaliteitssysteem is een ...

Epidemiologische surveillance van kinkhoest. Bordetella pertussis- 2020

Opmerkelijk hierbij is dat de het aantal gerapporteerde gevallen/100.000 inwoners in deze groep, net zoals in 2019, in Brussel vele malen hoger lag dan in Vlaanderen en Wallonië. Health Topics:  Health and ...

Beheer van biologisch besmet afval afkomstig van activiteiten van ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde en/of pathogene organismen: Richtlijnen en aanbevelingen.

materiaal vóór het schoonmaken, hergebruik en/of vernietiging geïnactiveerd wordt. Tenslotte is in sommige gevallen inactivering vereist van de effluenten van de wasbakken en douches (afvalwater) vóór de ...

Prevalence of anti-SARS-CoV-2 antibodies in the general population in Belgium: First results of the SalivaHIS study

among not vaccinated people. A higher prevalence of anti- SARS-CoV-2 antibodies is found in woman than in men. This is in line with literature findings indicating that women showed a higher immune ...

SARS-CoV-2 infecties bij kinderen en jongeren van 0 tot en met 17 jaar in België, schooljaar 2020-2021

bleven, is dit een geruststellende vaststelling. Er zijn erg weinig gegevens over de mentale gezondheid van de kinderen en jongeren tijdens deze pandemie, maar het lijkt erop dat de COVID-19 pandemie (en de ...

Epidemiologische surveillance van shigatoxineproducerende Escherichia coli (STEC), 2019-2020

het NRC in 2011 is het jaarlijks aantal gevallen van STEC in België stabiel gebleven. Het schommelt rond de 0,9/100 000 inwoners. In geen enkel gewest is er een stabiele tendens vastgesteld. In 2019 en ...

Epidemiologische surveillance van invasieve meningokokkeninfecties- 2020

gevallen per 100.000 inwoners en dus veel minder dan de voorgaande jaren. Deze daling is ongetwijfeld het gevolg van de COVID-19-pandemie, die leidde tot inperkingsmaatregelen en minder nauwe contacten. In ...

NATIONAL SURVEILLANCE OF SARS-COV-2 IN WASTEWATER- Last developments and results- May 2021

https://www.sciensano.be/en/node/67536 Abstract: This report (published in May 2021) is dedicated to the SARS-CoV-2 wastewater national surveillance in Belgium and aims to broadly communicate about the project objective, the ...

QR code

QR code for this page URL