Search results - 10 results

Initiatief voor Kwaliteitsbevordering en Epidemiologie bij Multidisciplinaire Diabetes Voetklinieken (IKED-Voet)- Resultaten van de 6de gegevensverzameling (auditjaren 2018-2019)

(audit 1) opvolging. Na de audit kregen de centra een feedbackrapport met benchmarking van hun prestaties op het vlak van een aantal kwaliteitsindicatoren. Met betrekking tot diabetische voetulcera kunnen ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport 2019- Data 2018

Number: D/2019/2505/440/44 URL: http://www.nsih.be/download/IQ/QI_Report_2019_NL_DEF.pdf Keywords: acute ziekenhuizen Kwaliteitsindicatoren ziekenhuishygiëne Abstract: 1. Achtergrondinformatie De ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport- Data 2017

Number: D/2019/2505/2466-6750/19 URL: http://www.nsih.be/download/IQ/QI_Report_2018_NL_DEF.pdf Keywords: acute ziekenhuizen Kwaliteitsindicatoren ziekenhuishygiëne Abstract: 1. Achtergrondinformatie De ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport- Data 2016

en het definiëren van deze reeks kwaliteitsindicatoren is een initiatief van het federaal platform voor ziekenhuishygiëne (ZHH), onderdeel van de Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: jaarrapport- data 2015

2015 acute ziekenhuizen Kwaliteitsindicatoren ziekenhuishygiëne Abstract: Context en inleiding Het Koninklijk Besluit van 27/0½015 (1) met betrekking tot de surveillance van ziekenhuishygiëne beschrijft ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: jaarrapport- data 2013

Keywords: 2013 acute ziekenhuizen Kwaliteitsindicatoren ziekenhuishygiëne Abstract: Context en inleiding Het Koninklijk Besluit van 19 juni 2007 betreffende het toezicht op ziekenhuishygiëne bepaalt dat ...

Initiatief voor kwaliteitsbevordering en epidemiologie bij multidisciplinaire diabetes voetklinieken (IKED-Voet)- Resultaten 2011

een feedbackrapport met benchmarking van hun performantie voor een aantal kwaliteitsindicatoren.   De belangrijkste resultaten waren:   De geregistreerde patiënten hadden een mediane leeftijd van 68 ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: eindrapport haalbaarheidsstudie

D/2011/2505/38 Keywords: acute ziekenhuizen Kwaliteitsindicatoren ziekenhuishygiëne Abstract: Het Koninklijk Besluit van 19 juni 2007 betreffende het toezicht op ziekenhuishygiëne bepaalt dat ziekenhuizen ...

Initiatief voor Kwaliteitsbevordering en Epidemiologie bij Multidisciplinaire Diabetes Voetklinieken (IKED-Voet)- Resultaten van de 5de gegevensverzameling (auditjaren 2016-2017)

aantal kwaliteitsindicatoren.   Met betrekking tot diabetische voetulcera kunnen de volgende conclusies worden getrokken:   In de meest recente audit bedroeg het mediane presentatieuitstel van patiënten in de centra 3 weken, ...

QR code

QR code for this page URL