Search results - 57 results

Indicateurs de qualité en hygiène hospitalière dans les hôpitaux aigus: Rapport annuel- Données 2017

2017, tous/tes les infirmiers/ères HH financé(e)s selon l’exigence minimale fixée légalement doivent faire partie de ce cadre. Baisse du nombre d’hôpitaux effectuant des audits pour les audits demandés ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport- Data 2017

verpleegkundige(n)-ziekenhuishygiënist die gefinancierd worden volgens het wettelijk bepaald minimaal vereiste kader hiertoe te behoren. Daling van het aantal ziekenhuizen dat audits uitvoert voor de in de gegevensverzameling gevraagde ...

Definitief globaal rapport documentaire audit – Validatie van onderzoeksmethoden – Enquête 2016/2

geneesmiddelen en gezondheidsproducten- Kwaliteit van de medische laboratoria Effectiveness and safety of vaccines, medicines and health products- Quality of medical laboratories Efficacité et sécurité des ...

Rapport global définitif audit documentaire- Validation des méthodes analytiques- Enquête 2016/2

geneesmiddelen en gezondheidsproducten- Kwaliteit van de medische laboratoria Effectiveness and safety of vaccines, medicines and health products- Quality of medical laboratories Efficacité et sécurité des ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport- Data 2016

in 2016) rapporteert. Verhoging van het aantal ziekenhuizen dat audits voor lokale processen rapporteert: (1) handhygiëne (79% in 2015, 83% in 2016), (2) centraal veneuze katheter (59% in 2015, 72% in ...

Indicateurs de qualité en hygiène hospitalière dans les hôpitaux aigus: Rapport annuel- Données 2016

rapportant des audits de processus locaux : (1) hygiène des mains (79 % en 2015, 83 % en 2016), (2) cathéter veineux central (59 % en 2015, 72 % en 2016), (3) ventilation assistée (65 % en 2015, 67 % en 2016), ...

Initiatief voor Kwaliteitsbevordering en Epidemiologie bij Kinderen en Adolescenten met Diabetes- Resultaten 2015

Accession Number: D/2017/2505/25 Keywords: diabetes Abstract: In dit rapport worden de resultaten beschreven van de vijfde audit bij de erkende pediatrische diabetescentra (hierna de PDC ’s genoemd). In de ...

Initiative pour la Promotion de la Qualité et l’Epidémiologie chez les Enfants et les Adolescents atteints du Diabète sucré- Résultats 2015

Accession Number: D/2017/2505/26 Keywords: diabetes Abstract: Ce rapport décrit les résultats du cinquième audit auquel ont participé les centres de diabétologie pédiatrique agréés (dénommés ci-après CDP). ...

QR code

QR code for this page URL