Search results - 2 results

Surveillance van COVID-19 gerelateerde mortaliteit in België, epidemiologie en methodologie tijdens 1e en 2e golf (maart 2020- 14 februari 2021)

ouderen (38%). Tijdens de eerste golf was deze verdeling daarentegen gelijkmatiger (50% in ziekenhuizen en 49% in woonzorgcentra). In de loop van de tijd nam de testcapaciteit toe en verbreedde de ...

De zorgtrajecten diabetes mellitus type 2 en chronische nierinsufficiëntie en kwaliteit van zorg (EVACQ)

stijging in de jaarlijkse bepalingen van urinaire creatinine en albumine. De kwaliteit van zorg voor DM2-patiënten die geëvalueerd werd aan de hand van de intermediaire gezondheidsuitkomstparameters nam toe. ...

QR code

QR code for this page URL