Search results - 15 results

Synthetic Biology. Latest developments, biosafety considerations and regulatory challenges

Publication Type: Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph Authors: Katia Pauwels; Nicolas Willemarck; Didier Breyer; Philippe Herman Source: WIV-ISP, Number 43, Brussels, ...

Sampling feasibility study of pathogenic organisms genetically modified or not in contained use activities

Publication Type: Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph Authors: Amaya Leunda; Katia Pauwels; Bernadette Van Vaerenbergh; Philippe Herman Source: Scientific Institute of ...

Methodology of the biological risk classification of animal pathogens in Belgium

Publication Type: Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph Authors: Bernadette Van Vaerenbergh; F. Koenen; Katia Pauwels; Quanten,K.; Boyen,F.; Declercq,K.; Desmecht,D.; ...

Inrichtingen met een hoog inperkingsniveau in België. Rapport: Periode 1995-2008

Publication Type: Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph Authors: Chuong Dai Do Thi; Bernadette Van Vaerenbergh; Philippe Herman; Katia Pauwels; Coppens,F.; Amaya Leunda; ...

Les installations de haut niveau de confinement en Belgique. Rapport: Période 1995- 2008

Publication Type: Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph Authors: Chuong Dai Do Thi; Bernadette Van Vaerenbergh; Philippe Herman; Katia Pauwels; Coppens,F.; Amaya Leunda; ...

Emploi d'appareils de protection respiratoire durant l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés et/ou pathogènes

Publication Type: Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph Authors: Katia Pauwels; Coppens,F.; Verheust,C.; Bernadette Van Vaerenbergh; Chuong Dai Do Thi; Philippe Herman ...

Gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen bij het ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde organismen en/of pathogenen

Publication Type: Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph Authors: Katia Pauwels; Coppens,F.; Verheust,C.; Bernadette Van Vaerenbergh; Chuong Dai Do Thi; Philippe Herman ...

Bioveiligheidsaanbevelingen aangaande behandelings- en inactiveringsmethoden voor biologisch besmet afval

Publication Type: Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph Authors: Berghmans,L.; Katia Pauwels; Bernadette Van Vaerenbergh; Chuong Dai Do Thi; Philippe Herman Source: ...

Recommandations de biosécurité relatives au traitement et aux méthodes d'inactivation des déchets biologiques contaminés

Publication Type: Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph Authors: Berghmans,L.; Katia Pauwels; Bernadette Van Vaerenbergh; Chuong Dai Do Thi; Philippe Herman Source: ...

QR code

QR code for this page URL