Search results - 19 results

Patient Reported Outcome Measures (PROM's) bij diabetesvoet

Number 30, Gent, België, p.2 (2018) Health Topics:  Diabetes Diabète Diabetes Chronic disease Maladie chronique Chronische ziekte Quality of healthcare Qualité des soins de santé Kwaliteit van de ...

Premiers enseignements de l'évaluation externe de la qualité en microbiologie moléculaire en Belgique652

de EEQ EN microbiologie Microbiologie moléculaire qualité Abstract: non Service:  Quality of laboratories Kwaliteit van laboratoria Qualité des laboratoires Manuscript versions:  Version:  Published ...

Les vaccins: contrôles approfondis

des vaccins et produits sanguins Quality of vaccines and blood products Kwaliteit van vaccins en bloedproducten Manuscript versions:  Version:  Published Full text access:  Public Access Version:  ...

Veiligheid vaccins- Verregaande controle

overheid. In België gebeurt die controle door de dienst Biologische Standaardisatie van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV- ISP). Service:  Qualité des vaccins et produits sanguins Quality of ...

IKED-Voet: implementatie van een kwaliteitsbevorderend initiatief in de Belgische diabetische voetklinieken

implementering van IKED-Voet en de evolutie in methodologie en resultaten. Health Topics:  Quality of healthcare Qualité des soins de santé Kwaliteit van de gezondheidszorg Diabetes Diabète Diabetes Service:  ...

Zorgkwaliteit bij type 2 diabetici behandeld in de eerste lijn: resultaten uit de GUIDANCE-studie

T2D-patiënten in de GUI- DANCE-studie beschreven en worden deze resultaten in de bredere Euro-pese context van de studie geplaatst. Health Topics:  Diabetes Diabète Diabetes Quality of healthcare Qualité des ...

Kwaliteit van zorg in de Belgische pediatrische diabetesconventiecentra

met een chronische aandoening, omdat een gezondere jeugd het optreden van chronische complicaties in het volwassen leven kan afremmen. Health Topics:  Diabetes Diabète Diabetes Quality of healthcare ...

Interactive graphs for reporting results of external quality assessment schemes262

assessment external External quality assessment External quality assessment scheme Quality result results Abstract: No Service:  Quality of laboratories Kwaliteit van laboratoria Qualité des laboratoires ...

QR code

QR code for this page URL