Search results - 5 results

Highlights of the Belgian Health Interview survey 2008

Publication Type: Scientific book or chapter Authors: Rana Charafeddine; Stefaan Demarest; Sabine Drieskens; Lydia Gisle; Jean Tafforeau; Johan Van der Heyden Source: WIV-ISP, Number 100, Brussels, ...

Pourquoi et comment les conditions socio-économiques influencent-elles la santé individuelle?

Publication Type: Scientific book or chapter Authors: Stefaan Demarest; Billiet,A. Source: Pauvreté en Belgique, annuaire 2012, Acco, Issue 6, Number 184, Leuven, p.352 (2012) ISBN: 9789033488481 ...

Waarom en hoe is inkomen gelieerd met individuele gezondheid?

Publication Type: Scientific book or chapter Authors: Stefaan Demarest; Billiet,A. Source: Armoede in Belgie, jaarboek 2012, Acco, Issue 6, Number 178, Leuven, p.344 (2012) ISBN: 9789033488474 ...

De psychische gezondheid van de Belgische algemene bevolking in het begin van de 21ste eeuw. Stand van zaken en reflecties voor de toekomst

Publication Type: Scientific book or chapter Authors: Bonnewyn, A.; Demarest, Stefaan; Herman Van Oyen Source: Kan gestelijke gezondheid worden gemeten?, ACCO, Number 457, Leuven (2012) ISBN: ...

De ESEMED/WMH studie: samenstelling van de steekproef, dataverzameling en gebruikte statistische methoden

Publication Type: Scientific book or chapter Authors: Demarest, Stefaan; Herman Van Oyen Source: Kan geestelijke gezondheid worden gemeten?, ACCO, Number 46, Leuven, p.464 (2012) ISBN: ...

QR code

QR code for this page URL