Search results - 8 results

Epidemiologie van windpokken en zona vastgesteld door huisartsen: 2006-2010

Publication Type: Non-peer reviewed scientific publication Authors: Vanthomme,K.; Geert Top; Viviane Van Casteren Source: Vlaams infectieziektebulletin, Volume 4, Number 10, p.5- 10 (2013) Keywords: ...

IKED-Voet: implementatie van een kwaliteitsbevorderend initiatief in de Belgische diabetische voetklinieken

Caren Randon; Eric Weber; Viviane Van Casteren; Frank Nobels Source: Vlaams tijdschrift voor Diabetologie, Volume 2013, Issue 2 (2013) Abstract: Diabetische voetwonden zijn een vaak voorkomende ...

Zorgkwaliteit bij type 2 diabetici behandeld in de eerste lijn: resultaten uit de GUIDANCE-studie

Publication Type: Non-peer reviewed scientific publication Authors: Kris Doggen; Astrid Lavens; Viviane Van Casteren Source: Vlaams tijdschrift voor Diabetologie, Volume 2013, Issue 2 (2013) ...

Datacollectie: de ACHIL-leshiel van de zorgtrajecten?

Publication Type: Non-peer reviewed scientific publication Authors: Viviane Van Casteren Source: (2012) Keywords: ACHIL de Abstract: Not available Service:  Étude des soins de santé ...

ACHIL en de RIZIV-zorgtrajecten diabetes mellitus type 2 en chronische nierinsufficiëntie

Publication Type: Non-peer reviewed scientific publication Authors: Viviane Van Casteren; Goderis,G.; Wens,J.; S Moreels; Vanthomme,K.; Bartholomeeusen,S.; N. Bossuyt Source: Medi-Sfeer, Volume 387, ...

ACHIL et les trajets de soins INAMI pour le diabète de type 2 et l'insuffisance rénale chronique

Publication Type: Non-peer reviewed scientific publication Authors: Viviane Van Casteren; Goderis,G.; Wens,J.; S Moreels; Vanthomme,K.; Bartholomeeusen,S.; N. Bossuyt Source: Medi-Sfeer, Volume 387, ...

Griepsurveillance door de huisartsenpeilpraktijken: surveillance van de klinische parameters tijdens 3 griepepidemieën.

Publication Type: Non-peer reviewed scientific publication Authors: Françoise Wuillaume; Viviane Van Casteren Source: Senti-Bul, Volume 2012, Issue 1, Number 4, Brussel, p.1- 4 (2012) ISBN: ...

Surveillance de la grippe par les médecins vigies: paramètres cliniques de surveillance pendant trois épidémies de grippe.

Publication Type: Non-peer reviewed scientific publication Authors: Françoise Wuillaume; Viviane Van Casteren Source: Senti-Bul, Volume 2012, Issue 1, Number 4, Bruxelles, p.1- 4 (2012) ISBN: ...

QR code

QR code for this page URL