Search results - 831 results

Griep Bulletin week 36-2021/ Bulletin Grippe semaine 36-2021/ Weekly Flu Bulletin week 36-2021

N Source: Sciensano, Brussels (2021) URL: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/diseases/Pages/Influenza.aspx Keywords: bulletin influenza Flu Griep griepbulletin Grippe INFLUENZA luchtwegen luchtweginfecties ...

Griep Bulletin week 35-2021/ Bulletin Grippe semaine 35-2021/ Weekly Flu Bulletin week 35-2021

N Source: Sciensano, Brussels (2021) URL: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/diseases/Pages/Influenza.aspx Keywords: bulletin influenza Flu Griep griepbulletin Grippe INFLUENZA luchtwegen luchtweginfecties ...

Griep Bulletin week 34-2021 / Bulletin Grippe semaine 34-2021 / Weekly Flu Bulletin week 34-2021

virales Virale ziekten Viral diseases Étude des soins de santé Gezondheidszorgonderzoek Health services research Manuscript versions:  DOI:  https://epidemio.wiv-isp ...

Het gebruik en het aanbod van drugs tijdens de COVID-19 pandemie en de percepties gelinkt aan de COVID-19 omstandigheden

Number: D/2020/14.440/89 URL: https://drugs.wiv-isp.be/docs/Documents/COVID-19_online_drugsonderzoek_2020.pdf Keywords: COVID-19 Drogues drugs Health Topics:  Lifestyle risk factors Facteurs de risque liés ...

COVID-19 Online drugsonderzoek: Voorlopige resultaten over het gebruik en aanbod van illegale middelen tijdens de coronacrisis

https://drugs.wiv-isp.be/docs/Documents/WebSurveyDrugs_W1_NL.pdf Keywords: corona coronacrisis COVID-19 drugs drugsonderzoek drugssurvey Enquête survey Health Topics:  Health and disease monitoring Surveillance de la santé et des maladies Ziekten en gezondheid in ...

Les trajets de soins diabète de type 2 et insuffisance rénale chronique et la qualité des soins (EVACQ)

amélioration de la qualité des soins.   [1] Convention conclue entre le Comité de l’assurance soins de santé de l’ INAMI et le WIV- ISP en vue d’une recherche stratégique dans le cadre des trajets de soins et ...

De zorgtrajecten diabetes mellitus type 2 en chronische nierinsufficiëntie en kwaliteit van zorg (EVACQ)

gezondheidsuitkomstparameters liet een duidelijke verbetering zien van de kwaliteit van de zorg.   [1] Overeenkomst tussen het Comité van de Verzekering voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV en het WIV- ISP tot realisatie ...

Onderzoek van voedseluitbraken en moleculaire typering: hoge diversiteit aan Staphylococcus aureus stammen en belang van toxine detectie.

https://www.sciensano.be/sites/www.wiv-isp.be/files/labinfo_nl_10-09-2018.pdf File:  Version:  Published Full text access:  Public Access Full text language:  Dutch Category:  A4 FOS Classification:  1.6 Biological sciences ...

Surveillance van de mortaliteit door alle oorzaken in Vlaanderen tijdens de zomer van 2017

infectieuses Epidemiologie van infectieziekten Epidemiology of infectious diseases Manuscript versions:  DOI:  https://epistat.wiv-isp.be/docs/momo/2017-Surveillance-mortaliteit-alle-oorzaken... File:  Version:  ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport- Data 2016

instituut volksgezondheid — Institut scientifique de santé publique (WIV- ISP). Resultaten In totaal registreerden 104 ziekenhuizen kwaliteitsindicator gegevens voor 2016. Globaal gezien zijn de prestaties ...

QR code

QR code for this page URL