Search results - 44 results

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport- Data 2016

overheidsdiest (FOD) Volksgezondheid. Voor het verzamelen van de gegevens van één proces-indicator en twee resultaat-indicatoren werd beroep gedaan op de surveillances gecoördineerd door het Wetenschappelijk ...

Indicateurs de qualité en hygiène hospitalière dans les hôpitaux aigus: Rapport annuel- Données 2016

et de deux indicateurs de résultats, il a été fait appel aux surveillances coordonnées par le wetenschappelijk instituut volksgezondheid — institut scientifique de santé publique (WIV- ISP). Résultats ...

Epidemiologie van HIV. Update- patiënten in opvolging, 2016

Publication Type: Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph Authors: Van Beckhoven, Dominique; Jamine, David; André Sasse Source: Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid ...

Epidemiologische suveillance van mycoses (2015)

Source: Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, Brussel, België, p.18 (2018) Accession Number: D/2018/2505/19 Keywords: Mycoses Health Topics:  Mycosis Mycose Mycose Service:  Épidémiologie des maladies ...

Zelftest voor opsporing van hiv: informatiefolder voor gezondheidswerkers en verenigingen voor hiv-preventie

Publication Type: Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph Authors: Jessika Deblonde Source: Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, Brussels, Belgium, p.12 (2016) ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: jaarrapport- data 2013

een werkgroep, gecoördineerd door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV- ISP), waarbij de actoren op het terrein-via platformen voor ziekenhuishygiëne- en de Federale Overheidsdienst ...

Folder met informatie voor patiënten | Belgisch register van neuromusculaire aandoeningen (BNMDR)

Publication Type: Popular-science publication (vulgarising publication) Authors: Corinne Bleyenheuft Source: Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, Brussel (0) Keywords: BNMDR neuromusculaire ...

Belgisch register van neuromusculaire aandoeningen (BNMDR) 2014 | Resultaten en trends sinds 2010

Publication Type: Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph Authors: A. Roy Source: Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, Brussels, Belgium, p.52 (0) Keywords: BNMDR ...

Registre belge des maladies neuromusculaires (BNMDR) 2014 | Résultats et tendances depuis 2010

Publication Type: Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph Authors: A. Roy Source: Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, Brussels, Belgium, p.52 (0) Keywords: BNMDR ...

The Belgian Neuromuscular Disease Registry (BNMDR) 2014 | Results and Trends since 2010

Publication Type: Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph Authors: A. Roy Source: Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, Brussels, Belgium, p.52 (0) Keywords: BNMDR ...

QR code

QR code for this page URL