Search results - 43 results

Surveillance van de mortaliteit door alle oorzaken in België, Vlaanderen, Wallonië en Brussel in de zomer van 2020. Be-MOMO The Belgian Mortality Monitoring

lagen 8 dagen achtereen boven de 30 °C en bereikten 35,9 °C. Volgens de KMI-definitie was er sprake van een hitteperiode van 12 dagen en een hittegolf van 8 dagen. Ook de nachttemperaturen waren zeer ...

Epidemiologische surveillance van het rotavirus Seizoenen 2019-2020 en 2020-2021

2019–2020 (genotypering uitgevoerd door het NRC) waren G2P[4] (27,6%, 26 gevallen), G9P[4] (27,6%, 26 gevallen), G9P[8] (12,7%, 12 gevallen), G3P[8] (11,7%, 11 gevallen) en G1P[8] (11,7%, 11 gevallen). Het ...

Initiatief voor kwaliteitsbevordering en epidemiologie bij kinderen en adolescenten met diabetes (IKEKAD)- Resultaten 2019

belangrijkste bevindingen waren: • Sommige aspecten van de zorgkwaliteit, gemeten door een brede set van proces- en uitkomstindicatoren, verbeterden in de periode 2008-2019: er was een toename van de BMI- en ...

Surveillance van de mortaliteit door alle oorzaken in België, Vlaanderen, Wallonië en Brussel in de winter van 2019-2020. Be-MOMO The Belgian Mortality Monitoring

Dit is de meest uitgesproken oversterfte die de laatste twintig jaar in de winterperiode is waargenomen. Deze oversterfte trof zowel mannen als vrouwen. Er waren regionale verschillen: de hoogste ...

Surveillance van de mortaliteit door alle oorzaken in België, Vlaanderen, Wallonië en Brussel tijdens de zomer van 2019. Be-MOMO The Belgian Mortality Monitoring.

neerkomt op een oversterfte, alle leeftijden samen, van 3,1% (op basis van de laatste 5 jaar). Gemiddeld waren er 272 sterfgevallen per dag, met een piek van 422 sterfgevallen op 26 juli 2019, midden in een ...

Epidemiologische surveillance van kinkhoest. Bordetella pertussis- 2020

een stijging in het aantal gevallen van kinkhoest. Vanaf 2018 waren de aantallen opnieuw aan het dalen, hoewel in 2019 wel nog een stijging in het aantal pertussisgevallen werd waargenomen in Brussel. ...

Epidemiologische surveillance van kinkhoest. Bordetella pertussis- 2019

een stijging in het aantal gevallen van kinkhoest. Vanaf 2018 waren de aantallen opnieuw aan het dalen. Ook in 2019 zette die trend zich verder, behalve in Brussel, waar in 2019 opnieuw een stijging in ...

Epidemiologische surveillance van bof- Bofvirus- 2019

maanden november en december van 2019. Zowel volgens de gegevens van het NRC als die van de peillaboratoria, waren 15-24-jarigen de meest getroffen leeftijdsgroep. Health Topics:  Mumps Oreillons Bof ...

Surveillance van COVID-19 gerelateerde mortaliteit in België, epidemiologie en methodologie tijdens 1e en 2e golf (maart 2020- 14 februari 2021)

mannen en 50,8% bij vrouwen). Bijna alle overleden personen waren ouder dan 64 jaar en ongeveer de helft was ouder dan 84 jaar. Uit gegevens over gehospitaliseerde COVID-19-patiënten bleek dat een hogere ...

SARS-CoV-2 infecties bij kinderen en jongeren van 0 tot en met 17 jaar in België, schooljaar 2020-2021

algemeen een mild klinisch beeld veroorzaken. Heel wat kinderen en jongeren waren asymptomatisch op het moment van de positieve test. Sterfgevallen omwille van COVID-19 bij kinderen en jongeren waren heel ...

QR code

QR code for this page URL