Search results - 2 results

IKED-Voet: implementatie van een kwaliteitsbevorderend initiatief in de Belgische diabetische voetklinieken

waarvan de klinische effectiviteit onvoldoende bewezen is.Een manier om de kwaliteit van zorg te verbeteren bestaat uit het periodiek meten van de kwaliteit (audit) gevolgd door benchmarking van (teams van) ...

Uitdagingen voor de pediatrische diabeteszorg

gegevens bij een representatieve steekproef van hun patiënten, in cycli van gegevensverzameling (audit) en feedback. Deze evaluatie wordt uitgevoerd door het programma IKED van het WIV- ISP (Epi-Scoop 2005, ...

QR code

QR code for this page URL