Did you mean
based

Search results - 175 results

Aanpak van urineweginfecties in woonzorgcentra in België: praktische adviezen op basis van 2 studies

Publication Type: Peer reviewed scientific article Authors: Coenen, Indira; De Lepeleire, Jan; Boudewijn Catry; Buntinx, Frank; Katrien Latour Source: Tijdschrift voor Geneeskunde (2024) Abstract: International studies report a high prevalence of asymptom ...

Surveillance van de mortaliteit door alle oorzaken in België, Vlaanderen, Wallonië en Brussel in de winters van 2020-2021 en 2021-2022. Be-MOMO: the Belgian Mortality Monitoring

epidemie was matig. De ernst van de epidemie, geschat op basis van het aantal ziekenhuisopnames voor ernstige acute luchtweginfecties (SARI), was ook matig. Het percentage patiënten met complicaties onder de ...

Analyse van de oversterfte in de zomer van 2023

sterfgevallen minder dan verwacht op basis van de cijfers van de voorgaande vijf jaar. De waarschuwingsfase van het Ozon- en hitteplan werd in deze periode twee keer geactiveerd, maar de meteorologische en ...

Interim analysis of COVID-19 vaccine effectiveness against hospitalisation and death using electronic health records in six European countries

a monthly basis, using a study period covering an eight-week follow-up period. Each month the study period was shifted forward to the following month. Country estimates were then pooled together. The study ...

Epidemiologische surveillance van mazelen (Morbillivirus)- 2022

waarbij de diagnose voor 6 gevallen in het labo bevestigd werd en 2 personen enkel op basis van symptomen als mogelijk geval geregistreerd werden. De sterke daling van het aantal gevallen die in 2020 ...

Surveillance van de mortaliteit door alle oorzaken in België, Vlaanderen, Wallonië en Brussel tijdens de zomer van 2021. Be-MOMO: the Belgian Mortality Monitoring

een lichte oversterfte waargenomen in België en op gewestelijk niveau, behalve Brussel waar een ondersterfte werd vastgesteld. Het ruwe sterftecijfer was hoger in Wallonië. Na standaardisatie op basis ...

Epidemiologie van COVID-19 mortaliteit in België van golf 1 tot golf 7 (maart 2020 – 11 september 2022)

Brussel, België, p.78 (2023) Accession Number: D/2023/14.440/47 Keywords: Be-MOMO Coronavirus COVID-19 COVID-19 mortality Excess mortality mortality Surveillance Abstract: Op basis van de epidemiologische ...

Predicting the severity of the grass pollen season and the effect of climate change in Northwest Europe

guidance addressing these questions. We propose two previously unexplored approaches for forecasting the severity of the grass pollen season on the basis of statistical and mechanistic models. The results ...

Aluminium intake through the consumption of selected baby foods and risk characterization in a population of Brazilian infants aged 0 to 36 months

by infant formulas. This study suggests potential concern regarding consumers of highly Al contaminated products and may be used as a basis for the establishment of risk man­agement actions.  Health ...

QR code

QR code for this page URL