Did you mean
cohort

Search results - 1 result

De zorgtrajecten diabetes mellitus type 2 en chronische nierinsufficiëntie en kwaliteit van zorg (EVACQ)

het ZT CNI. Bovendien zien we dat de daling van de nierfunctie over de jaren heen trager verloopt dan een jaarlijkse daling van de nierfunctie gedefinieerd in een vergelijkbare cohorte als ≥3 ...

QR code

QR code for this page URL