Search results - 3 results

Zendantennes... een hot item

Publication Type: Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph Authors: Luc Verschaeve Source: LNE, Brussels, Belgium, p.166 (2011) Keywords: communicatie draadloze telefoons ...

Mazelenepidemie in België. Stand van zaken januari tot midden mei 201136570

de Vlaamse Gemeenschap verscheidene sensibilisatieacties. Vanuit het Comité voor de Eliminatie van Mazelen en Rubella gebeurde er een actieve communicatie naar de ziekenhuizen en naar het ...

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, Belgisch brandpunt voor Bioveiligheid 1990-2010: 20 jaar risicobeoordeling van GGO's en pathogenen

partner op Europees en internationaal vlak en overloopt de voornaamste communicatie- en informatieacties waaraan de SBB een bijdrage leverde om tegemoet te komen aan de behoeften van het publiek en de ...

QR code

QR code for this page URL