Search results - 743 results

An assessment of implementation gaps and priority recommendations on food environment policies: the Healthy Food Environment Policy Index (Food-EPI) in Japan

food safety Consommation et sécurité alimentaires Voedselconsumptie en –veiligheid Service:  Mode de vie et maladies chroniques Levensstijl en chronische ziekten Lifestyle and chronic diseases Manuscript ...

An assessment of implementation gaps and priority recommendations on food environment policies: the Healthy Food Environment Policy Index (Food-EPI) in Japan

Health Topics:  Food consumption and food safety Consommation et sécurité alimentaires Voedselconsumptie en –veiligheid Service:  Mode de vie et maladies chroniques Levensstijl en chronische ziekten ...

Epidemiologische surveillance van het rotavirus Seizoenen 2019-2020 en 2020-2021

Sinds de aanbeveling van de Hoge Gezondheidsraad met betrekking tot de vaccinatie van zuigelingen tegen gastro-enteritis door het rotavirus en de invoering van de gedeeltelijke terugbetaling ervan in ...

La consommation de drogues en Belgique. Les principaux résultats de Drug Vibes- L'enquête belge sur les drogues (Edition 2022)

Illegal drugs Health Topics:  Health and environment Santé et environnement Gezondheid en milieu Service:  Mode de vie et maladies chroniques Levensstijl en chronische ziekten Lifestyle and chronic diseases ...

Het gebruik van drugs in België. De voornaamste resultaten uit Drug Vibes De Belgische drugsbevraging (2022 editie)

Illegal drugs Health Topics:  Health and disease monitoring Surveillance de la santé et des maladies Ziekten en gezondheid in kaart brengen Service:  Mode de vie et maladies chroniques Levensstijl en ...

The history of foot-and-mouth disease virus serotype C: the first known extinct serotype?Abstract

Brocchi, Emiliana; De Clercq, Kris; Carrillo, Consuelo; Maree, Francois; Singh, Raj; Wilna, Vosloo; Min-Kyung, Park; Sumption, Keith; Ludi, Anna; King, Donald Source: Virus Evolution, Volume 7, Issue ...

Epidemiologische surveillance van invasieve meningokokkeninfecties- 2021

minder dan de voorgaande jaren. Deze daling is ongetwijfeld het gevolg van de COVID-19-pandemie en de maatregelen die werden genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Door de diensten belast ...

Surveillance épidémiologique des infections invasives à méningocoques- 2021

Publication Type: Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph Authors: Stéphanie, Jacquinet; Mattheus, Wesley Source: p.13 (2022) Abstract: Depuis 2008, le nombre de cas confirmés ...

Hepatitis of unknown aetiology in children- epidemiological overview of cases reported in Europe, 1 January to 16 June 2022.

Aikaterini, Mougkou; Carlos, Carvalho; Enrique, Delgado; Piers, Mook; Géraldine, de; Peeters, Michael; Tencho, Tenev; Elitsa, Golkocheva-Markova; Veronika, Vorobieva; Anders, Koch; Julie, Figoni; Cécile, ...

QR code

QR code for this page URL