Search results - 3 results

Urineweginfecties in woonzorgcentra: literatuuronderzoek van de methode van staalafname bij ouderen vergeleken met de methode van staalafname in de praktijk

UWI een veelvoorkomend probleem zijn op hogere leeftijd. Analyse van de urine is een cruciaal onderdeel voor de diagnose van UWI en is eveneens belangrijk voor de isolatie van het oorzakelijk organisme. ...

Incidentie van en risicofactoren voor urineweginfecties bij geïnstitutionaliseerde en niet-geïnstitutionaliseerde ouderen

relevantie voor de vraagstelling en op het bestaan van duidelijke criteria voor de diagnose. Een recent uitgevoerde literatuurstudie was hiervoor het uitgangspunt. De weerhouden en bestudeerde comorbiditeiten ...

Serologische diagnose van Kinkhoest in België. Historisch overzicht en recente evoluties36584

België de EN IS kinderen kinkhoest PCR vaccineerbare ziekten Abstract: Het opsporen van antilichamen die specifiek zijn voor kinkhoest blijft een heel nuttig middel bij de diagnose. PCR en cultuur hebben ...

QR code

QR code for this page URL