Search results - 5 results

Jaarlijks Rapport Belgisch Mucoviscidose Register 2013.

wie de diagnose van mucoviscidose werd weerlegd in 2013 en 7 bij wie de diagnose niet bevestigd was. Er waren 28 nieuw gediagnosticeerde patiënten in 2013, waaronder 2 volwassenen; de mediane leeftijd ...

Epidemiologie van Clostridium difficile infecties in België: Rapport 2014

een diagnose van CDI (1999-2011) en het algemene overlijdensregister (1998-2010). De verschillende bronnen van gegevens bevestigen een belangrijke toename van de CDI-gerelateerde incidentie en ...

Antimicrobial consumption in Belgian hospitals for selected diagnoses, 1999-2010, and association with policies aimed at promoting rational use.

Publication Type: Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph Authors: Marie-Laurence Lambert; N Hammami; Boudewijn Catry; Bruyndonckx,R.; Aerts,M; N. Hens Source: WIV-ISP, Brussels, p.72 (2014) ISBN: D/2014/2505/07 Keywords: Antimicrob ...

Urineweginfecties in woonzorgcentra: literatuuronderzoek van de methode van staalafname bij ouderen vergeleken met de methode van staalafname in de praktijk

UWI een veelvoorkomend probleem zijn op hogere leeftijd. Analyse van de urine is een cruciaal onderdeel voor de diagnose van UWI en is eveneens belangrijk voor de isolatie van het oorzakelijk organisme. ...

Incidentie van en risicofactoren voor urineweginfecties bij geïnstitutionaliseerde en niet-geïnstitutionaliseerde ouderen

relevantie voor de vraagstelling en op het bestaan van duidelijke criteria voor de diagnose. Een recent uitgevoerde literatuurstudie was hiervoor het uitgangspunt. De weerhouden en bestudeerde comorbiditeiten ...

QR code

QR code for this page URL