Search results - 7 results

Epidemiologie van Clostridium difficile infecties in België: Rapport 2014

een diagnose van CDI (1999-2011) en het algemene overlijdensregister (1998-2010). De verschillende bronnen van gegevens bevestigen een belangrijke toename van de CDI-gerelateerde incidentie en ...

Factors associated with the continuum of care of HIV-infected patients in Belgium.

co-infected with HIV and STI in the Belgian STI sentinel surveillance network. Associated factors were identified by multivariate logistic regression. RESULTS: Among 4038 individuals diagnosed with HIV between ...

Urineweginfecties in woonzorgcentra: literatuuronderzoek van de methode van staalafname bij ouderen vergeleken met de methode van staalafname in de praktijk

UWI een veelvoorkomend probleem zijn op hogere leeftijd. Analyse van de urine is een cruciaal onderdeel voor de diagnose van UWI en is eveneens belangrijk voor de isolatie van het oorzakelijk organisme. ...

Incidentie van en risicofactoren voor urineweginfecties bij geïnstitutionaliseerde en niet-geïnstitutionaliseerde ouderen

relevantie voor de vraagstelling en op het bestaan van duidelijke criteria voor de diagnose. Een recent uitgevoerde literatuurstudie was hiervoor het uitgangspunt. De weerhouden en bestudeerde comorbiditeiten ...

Incidence, patient characteristics and treatment initiated for GP-diagnosed depression in general practice: results of a 1-year nationwide surveillance study.

Young adult Abstract: BACKGROUND: Despite its public health significance, data about depression in general practice are often unavailable. OBJECTIVE: To study (i) the incidence of GP-diagnosed depression ...

Short-term follow-up of patients diagnosed by their GP with mild depression or first-time moderate depression. Results of a 1-year nationwide surveillance study.

data on patients diagnosed by their GP with a new episode of mild or a first episode of moderate depression, specifically: (i) treatment continuation, (ii) remission and, in ongoing episodes, suicidal ...

Pertussis serodiagnosis in Belgium from 1990 to 2009.

of 10 to 20 years and a second at the age of 35 to 50 years. In contrast, patients diagnosed since 2001 by PCR and/or culture were mostly children younger than 1 year of age. Despite extensive ...

QR code

QR code for this page URL