Search results - 168 results

The impact of the COVID-19 pandemic on the mental health of healthcare workers: study protocol for the COVID-19 HEalth caRe wOrkErS (HEROES) study

Publication Type: Peer reviewed scientific article Authors: Mascayano, Franco; van der Ven, Els; Moro, Maria Francesca; Schilling, Sara; Alarcón, Sebastián; Al Barathie, Josleen; Alnasser, Lubna; ...

Initiatief voor kwaliteitsbevordering en epidemiologie bij kinderen en adolescenten met diabetes (IKEKAD)- Resultaten 2019

is gestart. • De jaarlijkse screening op retinopathie nam in de periode 2008-2019 zowel bij de algemene als de doelpopulatie significant af. • Uit de resultaten blijkt dat het percentage patiënten met ...

Praktijkrichtlijn voor het opzetten van een kwaliteitssysteem in de erkende laboratoria voor pathologische anatomie werkzaam binnen het kader van het Erkenningsbesluit

Volksgezondheid hoort. Dit Erkenningsbesluit gelast de Commissie voor Pathologische Anatomie met het opstellen van een Praktijkrichtlijn, die als leidraad moet dienen voor laboratoria om een eigen kwaliteitshandboek op te ...

Epidemiologische surveillance van bof- Bofvirus- 2020

voornamelijk in universiteiten en hogescholen in Brussel en Wallonië, al was er ook sprake van kleinere uitbraken in kleuter- en lagere scholen in Vlaanderen. In de eerste maanden van 2020 leek de stijgende ...

Epidemiologische surveillance van kinkhoest. Bordetella pertussis- 2019

stijging in het aantal pertussisgevallen werd waargenomen.   In 2019 werden, net als in voorgaande jaren, kinderen jonger dan 1 jaar (en dan voornamelijk zuigelingen jonger dan 4 maanden) het vaakst ...

Epidemiologische surveillance van kinkhoest. Bordetella pertussis- 2020

onderdiagnose hebben geleid en kan er ook onderrapportering hebben plaatsgevonden in sommige surveillancesystemen.   In 2020 werden, net als in voorgaande jaren, kinderen jonger dan 1 jaar het vaakst getroffen. ...

Meer alternatieven voor dierenproeven

op dat vlak een voortrekkersrol opnemen. Al blijven sommige dierproeven nog steeds een noodzakelijk kwaad. De focus in ons beleid ligt op een doorgedreven toepassing van het ‘3V-beleid’: vermindering, ...

Het RE-Place project focust op het bevorderen van alternatieve methoden die dierproeven kunnen helpen vervangen

onderzoeksdomeinen met elkaar in contact te brengen.Bovendien fungeert RE-Place als een centraal informatiepunt waar alle belanghebbenden actuele informatie over alternatieven kunnen terugvinden. Op termijn moet dit ...

Vlaams en Brussels Gewest zoeken samen naar alternatieven dierenproeven

alternatieve methoden. Als we vandaag precies weten hoeveel dieren voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, lijkt het mij van essentieel belang dit aantal te doen verminderen.” Ook Vlaams minister van ...

Nursing home residents with suspected urinary tract infections: a diagnostic accuracy study

month prospective multicentre study, urine sampling for culture, POCT CRP and urinary dipstick testing were performed in each NH resident with a suspected UTI. UTI s were defined according to Stone et ...

QR code

QR code for this page URL