Search results - 2 results

IKED-Voet: implementatie van een kwaliteitsbevorderend initiatief in de Belgische diabetische voetklinieken

gezondheidszorgwerkers (feedback). Dit principe wordt sinds 2001 toegepast in de diabetes conventiecentra onder de vorm van IKED en ging gepaard met verbeteringen van de kwaliteit van zorg, vooral op het vlak van ...

Uitdagingen voor de pediatrische diabeteszorg

gegevens bij een representatieve steekproef van hun patiënten, in cycli van gegevensverzameling (audit) en feedback. Deze evaluatie wordt uitgevoerd door het programma IKED van het WIV- ISP (Epi-Scoop 2005, ...

QR code

QR code for this page URL