Search results - 774 results

Verificatie en validatie van analytische testen in labo AP

Quality of medical laboratories Efficacité et sécurité des vaccins, médicaments et produits de santé- Qualité des laboratoires médicaux Doeltreffendheid en veiligheid van vaccins, geneesmiddelen en ...

Praktijkrichtlijn voor het opzetten van een kwaliteitssysteem in de erkende laboratoria voor pathologische anatomie werkzaam binnen het kader van het Erkenningsbesluit

Doeltreffendheid en veiligheid van vaccins, geneesmiddelen en gezondheidsproducten- Kwaliteit van de medische laboratoria Service:  Qualité des laboratoires Kwaliteit van laboratoria Quality of laboratories ...

Directive Pratique pour la mise en place d'un système qualité dans les laboratoires d'anatomie pathologique agréés dans le cadre de l'Arrêté d'agrément

vaccins, geneesmiddelen en gezondheidsproducten- Kwaliteit van de medische laboratoria Service:  Qualité des laboratoires Kwaliteit van laboratoria Quality of laboratories Manuscript versions:  File:  ...

Contents of Amoxicillin Drugs Dispensed in Goma, Democratic Republic of Congo

health challenge of illegal and substandard medicines in sub-Saharan Africa Health Topics:  Médicaments illégaux Illegal medicines Illegale geneesmiddelen Service:  Médicaments et produits de santé ...

Importance of anti-SARS-CoV-2 assay antigenic composition as revealed by the results of the Belgian external quality assessment (EQA) scheme.

Quality of medical laboratories Efficacité et sécurité des vaccins, médicaments et produits de santé- Qualité des laboratoires médicaux Doeltreffendheid en veiligheid van vaccins, geneesmiddelen en ...

Meer alternatieven voor dierenproeven

therapieën voor ziekten zoals kanker. Daarnaast is het gebruik van proefdieren soms wettelijk verplicht, bijvoorbeeld voor de veiligheid van geneesmiddelen en vaccins. Het gebruik van proefdieren staat onder ...

Het RE-Place project focust op het bevorderen van alternatieve methoden die dierproeven kunnen helpen vervangen

ziekten zoals kanker. Daarnaast is het gebruik van proefdieren soms wettelijk verplicht, bijvoorbeeld voor de veiligheid van geneesmiddelen en vaccins. Het gebruik van proefdieren staat onder strenge ...

Vlaams en Brussels Gewest zoeken samen naar alternatieven dierenproeven

verplicht, bijvoorbeeld voor de veiligheid van geneesmiddelen en vaccins. Om het aantal dierproeven te verminderen, richtten het Brussels en Vlaams Gewest enkele jaren geleden RE-Place op, een platform voor ...

Sorting out the plants responsible for a contamination with pyrrolizidine alkaloids in spice seeds by means of LC-MS/MS and DNA barcoding: Proof of principle with cumin and anise spice seeds

Service:  Médicaments et produits de santé Geneesmiddelen en gezondheidsproducten Medicines and health products Contaminants organiques et additifs Organische contaminanten en additieven Organic contaminants ...

GEONs API fingerprint project: Selection of analytical techniques for clustering of sildenafil citrate API samples

to the test distinguishing this manufacturer. Health Topics:  Illegal medicines Médicaments illégaux Illegale geneesmiddelen Service:  Médicaments et produits de santé Geneesmiddelen en ...

QR code

QR code for this page URL