Search results - 11 results

Beheer van biologisch besmet afval afkomstig van activiteiten van ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde en/of pathogene organismen: Richtlijnen en aanbevelingen.

infectieus risico inhouden en afvalstoffen die geen infectieus risico inhouden, wordt beschouwd als een mengsel met een infectieus risico (hoogste risiconiveau). Health Topics:  Health and environment Santé et ...

Surveillance de la mortalité en Belgique, Flandre, Wallonie et Bruxelles durant l'été 2018

sur la météo et les pics d’ozone et adapte son comportement lors de l’activation de la phase d’avertissement conformément aux recommandations régionales. Health Topics:  Health and disease monitoring ...

Surveillance van de mortaliteit in België, Vlaanderen, Wallonië en Brussel tijdens de zomer van 2018

aangepast wanneer de waarschuwingsfase wordt geactiveerd in overeenstemming met de regionale aanbevelingen. Health Topics:  Health and disease monitoring Surveillance de la santé et des maladies Ziekten en ...

Surveillance de la mortalité en Belgique, Flandre, Wallonie et Bruxelles durant l'hiver 2017-2018

prédits par le modèle Be- MOMO, soit un nombre de décès supplémentaires de 3 093 (4,6 % d’excès de mortalité) par rapport à ce qui était attendu sur la base des cinq dernières années. Health Topics:  Health ...

Surveillance van de mortaliteit in België, Vlaanderen, Wallonië en Brussel in de winter van 2017-2018

voorspeld door het Be- MOMO-model, ofwel 3.093 extra sterfgevallen (4,6 % oversterfte) in vergelijking met de verwachting op basis van de laatste vijf jaar. Health Topics:  Health and disease monitoring ...

Studiedag rond alternatieve methoden voor dierproeven in Vlaanderen. Het Kick-off symposium van RE-Place

3R alternative methods Database in chemico In silico in vitro new approach methodologies replacement Health Topics:  Health and environment Santé et environnement Gezondheid en milieu Service:  ...

Questionnaire development in the context of the European health interview survey

Context Development European health health interview survey Interview Interview survey Questionnaire report survey WIV-ISP Health Topics:  Health and environment Santé et environnement Gezondheid en milieu ...

Feasibility study for establishing a registration system for studying the relationship between childhood cancer & environment

p.135 (2011) Accession Number: D/2011/2505/62 Keywords: childhood cancer environment feasibility study Health Topics:  Health and environment Santé et environnement Gezondheid en milieu Service:  ...

Nature Impact on Mental Health Distribution-the NAMED project

Publication Type: Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph Authors: Lauwers, Laura; Guyot, Madeleine; Pelgrims, Ingrid; Leone, Michael Source: (2021) Health Topics:  Health and ...

QR code

QR code for this page URL