Search results - 4 results

COVID-19 Barometer huisartsen- Resultaten voor Vlaanderen en Brussel (maart-mei 2020)

Abstract: Dit kort rapport toont de belangrijkste resultaten van de COVID-19 barometer bij huisartsen, triageposten en CRA s voor de periode maart-mei 2020. Health Topics:  COVID-19 Manuscript versions:  ...

Baromètre COVID-19 médecins généralistes- Résultats pour Wallonie et Bruxelles (mars-mai 2020)

mars-mai 2020. Health Topics:  COVID-19 Manuscript versions:  DOI:  http://x File:  Version:  Published Full text access:  Public Access Full text language:  French Category:  F4 FOS Classification:  3.03 Health ...

Urineweginfecties in woonzorgcentra: literatuuronderzoek van de methode van staalafname bij ouderen vergeleken met de methode van staalafname in de praktijk

van eenduidige richtlijnen voor staalafname in WZC.  Health Topics:  Résistance aux antimicrobiens (AMR) Antimicrobiële resistentie (AMR) Antimicrobial resistance (AMR) Service:  Infections liées aux ...

Incidentie van en risicofactoren voor urineweginfecties bij geïnstitutionaliseerde en niet-geïnstitutionaliseerde ouderen

voor het begrip symptomatische UWI ontwikkeld worden om betrouwbare incidentiemetingen te kunnen uitvoeren. Health Topics:  Résistance aux antimicrobiens (AMR) Antimicrobiële resistentie (AMR) ...

QR code

QR code for this page URL