Search results - 1 result

Analyse van factoren die huisartsen ervan weerhouden om bij ouderen met urineweginfecties, verblijvend in woonzorgcentra, hun voorschrijfgedrag aan te passen aan de bestaande guidelines

RICHTLIJNEN LEIDT NIET NOODZAKELIJK TOT IMPLEMENTATIE ERVAN IN DE PRAKTIJK. UITGEBREIDER ONDERZOEK IS NODIG OM BARRI È RES EN STIMULI TOT BETERE KLINISCHE PRAKTIJKVOERING IN KAART TE BRENGEN. Health Topics:  ...

QR code

QR code for this page URL