Did you mean
mortality

Search results - 12 results

Surveillance van de mortaliteit door alle oorzaken in België, Vlaanderen, Wallonië en Brussel tijdens de zomer van 2019

de gehele zomerperiode van 2019 was de mortaliteit inderdaad statistisch significant gecorreleerd met de luchtverontreiniging (PM10, PM2,5, en ozon) en de temperaturen. De sterkste correlaties werden ...

Surveillance van COVID-19 gerelateerde mortaliteit in België, epidemiologie en methodologie tijdens 1e en 2e golf (maart 2020- 14 februari 2021)

Publication Type: Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph Authors: Peeters, Ilse; Vermeulen, Melissa; Bustos Sierra, Natalia; Renard, Françoise; Van der Heyden, Johan; Scohy, Aline; Braeye, Toon; Bossuyt, Nathalie; Freek Haarhuis; P ...

Oversterfte tijdens de eerste en tweede golf van COVID-19-epidemie in België

groter zou zijn geweest. Analyses van mortaliteit die hele winterseizoenen omvatten zijn nauwkeuriger voor griep, gezien de jaarlijkse griepepidemie zich vaak over meerdere wintermaanden en twee ...

Surveillance van de mortaliteit in België, Vlaanderen, Wallonië en Brussel in de winter van 2018-2019. Be-MOMO The Belgian Mortality Monitoring.

percentage oversterfte in de groep onder de 65 jaar in vergelijking met de oudere leeftijdsgroepen. Uit de wekelijkse analyse van de mortaliteit blijkt dat er geen week was met een statistisch significant ...

Surveillance van de mortaliteit in België, Vlaanderen, Wallonië en Brussel tijdens de zomer van 2018

Publication Type: Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph Authors: Bustos Sierra, Natalia; Asikainen, Tommi; Bossuyt, Nathalie; Braeye, Toon; De Jonghe, Eline Source: Sciensano, Belgium, p.50 (2020) Keywords: Be-MOMO Excess mortalit ...

Surveillance van de mortaliteit in België, Vlaanderen, Wallonië en Brussel in de winter van 2017-2018

Publication Type: Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph Authors: Bustos Sierra, Natalia Source: Sciensano, Brussel, België, p.40 (2019) Accession Number: D/2019/14.440/20 Keywords: Be-MOMO Excess mortality mortality Surveillance A ...

Surveillance van de mortaliteit door alle oorzaken in Vlaanderen tijdens de zomer van 2017

https://epistat.wiv-isp.be/docs/momo/2017-Surveillance-mortaliteit-alle-oorzaken... File:  Version:  Published Full text access:  Public Access Full text language:  Dutch Category:  E11 FOS Classification:  3.03 Health sciences ...

Rapport over de surveillance van de mortaliteit door alle oorzaken in België in de zomer van 2017

Publication Type: Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph Authors: Bustos Sierra, Natalia; Asikainen, Tommi Source: WIV-ISP, Brussels, Belgium, p.38 (2018) Accession Number: D/2017/2505/33 Keywords: Be-MOMO Excess mortality mortalit ...

Epidemiologie van Clostridium difficile infecties in België: Rapport 2014

mortaliteit vanaf 2002-2003. De sterfte bereikte een piek in 2004 (in het bijzonder gekenmerkt door een enorme toename in Brussel). In 2010 bedroeg het ruwe specifieke sterftecijfer voor CDI in België 0,9 / 100 ...

Initiatief voor kwaliteitsbevordering en epidemiologie bij multidisciplinaire diabetes voetklinieken (IKED-Voet)- Resultaten 2011

van wondgenezing. Het percentage majeure amputaties bedroeg 4% en de mortaliteit bedroeg 5% binnen de opvolgingsperiode van max. 7 maanden. Aangepast schoeisel werd voorgeschreven voor 64% van de patiënten met ...

QR code

QR code for this page URL